Privacyverklaring

Van der Stuyf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. (Bv. via contactformulier). Hieronder een overzicht van de diverse persoonsgegevens die verwerkt worden:
• voor- en achternaam;
• factuuradres en leveradres;
• e-mailadres;
• BTW nummer;
• betaalmethode;
• gegevens over uw activiteiten op onze website;
• IP-adres;
• internetbrowser en apparaat type.

Waarom worden deze gegevens verzameld?

Van der Stuyf verwerkt uw gegevens om de door u gestelde vraag via het contactformulier te kunnen beantwoorden. Uw gegevens worden ook opgeslagen om mogelijk later nog contact met u op te nemen over ditzelfde onderwerp.
Wanneer u een bestelling plaatst, verwerkt Van der Stuyf uitsluitend de minimaal noodzakelijke (persoons)-gegevens om de bestelling te kunnen voltooien. U heeft het recht om uw gegevens te allen tijde in te kijken, aan te passen of te verwijderen.
Wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Van der Stuyf, gebruiken we uw persoonsgegevens om onze nieuwsbrief naar u te versturen. Wij gebruiken de gegevens enkel wanneer hier toestemming voor gegeven is. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kan afmelden en uw toestemming kan intrekken. Door gebruik te maken van cookies analyseert Van der Stuyf ook uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren.

Beveiliging

Van der Stuyf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de beveiliging, dan kunt u deze sturen naar wim@vanderstuyf.be.

Bewaartermijn

Van der Stuyf zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een klacht over uw verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de Privacycommissie. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons toesturen. Dit kan via wim@vanderstuyf.be
Van der Stuyf zal zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek reageren.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website (die gebruik maakt van cookies) automatisch op uw computer wordt opgeslagen. Een aanzienlijk deel van de hedendaagse websites gebruikt cookies. Hiermee kunnen bijvoorbeeld uw voorkeuren worden opgeslagen, zodat u deze niet bij ieder bezoek opnieuw dient in te stellen.
Tijdens uw bezoek aan Van der Stuyf wordt er een aantal cookies op uw computer gezet.

Cookies van derden

Op de cookies van derden (dat zijn alle cookies waarbij in het bovenstaande overzicht een andere plaatser dan wijzelf is vermeld) is het volgende van toepassing:
• Wij hebben geen invloed op deze cookies.
• Deze cookies vallen onder het privacybeleid van de betreffende aanbieder (zie de website van deze aanbieder).
• De gegevens worden opgeslagen op de servers van de betreffende aanbieder. Deze kan, zonder dat wij hierop invloed kunnen uitoefenen, de gegevens aan derden geven indien men hiertoe wettelijk verplicht wordt.

Verwerking door derden

Om een BTW nummer te valideren maakt Van der Stuyf gebruik van VIES, het BTW-informatie-uitwisselingssysteem van de Europese Commissie.
Meer informatie rond deze gegevensverwerking kan je terugvinden op volgende pagina: DPO-register Europese Commissie.